Бележити Българи. Между двете световни войни. Илюстрована енциклопедия. т. 9, Изд. Световна библиотека, С.,2012, с.14-19;30-39;48-61; В. съавт. с Л. Спасов, Ан. Джонев, Св. Елдъров, Ив. Тютюнджиев, Пл. Павлов, Б. Гаврилов, Ан. Анчева, Ог. Стамболиев; ISBN 978-954-574-089-3.


Палангурски, Милко (2012) Бележити Българи. Между двете световни войни. Илюстрована енциклопедия. т. 9, Изд. Световна библиотека, С.,2012, с.14-19;30-39;48-61; В. съавт. с Л. Спасов, Ан. Джонев, Св. Елдъров, Ив. Тютюнджиев, Пл. Павлов, Б. Гаврилов, Ан. Анчева, Ог. Стамболиев; ISBN 978-954-574-089-3. София


 Биографии на видни политически лица.
  Част от книга / Глава от книга
 Политици, общественици, дипломати, революционери.
 Издадено
  11335
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/