Бележите Българи. От Освобождението до Независимостта. Илюстрована енциклопедия.т.7, Изд. Световна библиотека, С. 2012, с. 6-15, 26-41, 49-51, 58-67, 74-87. В. съавт. с Л. Спасов, Б. Гърдев, Ал. Въчков, Ив. Тютюнджиев, Ал. Гребенаров, В. Милачков, Ан. Анчева, Ог. Стамболиев, Ив. Г. Илиев,Пл. Крайски. ISBN 978-954-574-087-9.


Палангурски, Милко (2012) Бележите Българи. От Освобождението до Независимостта. Илюстрована енциклопедия.т.7, Изд. Световна библиотека, С. 2012, с. 6-15, 26-41, 49-51, 58-67, 74-87. В. съавт. с Л. Спасов, Б. Гърдев, Ал. Въчков, Ив. Тютюнджиев, Ал. Гребенаров, В. Милачков, Ан. Анчева, Ог. Стамболиев, Ив. Г. Илиев,Пл. Крайски. ISBN 978-954-574-087-9. София


 Биографии на Ст. Стамболов, П. Каравелов, Др. Цанков, Фердинанд, Ал. Малинов.
  Част от книга / Глава от книга
 Политици, общественици, дипломати, революционери.
 Издадено
  11334
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/