България и Балканската война. Библиографски указател, 1992, В.Търново, предговор.


Палангурски, Милко (1992) България и Балканската война. Библиографски указател, 1992, В.Търново, предговор. В. Търново


 Библиография
  Част от книга / Глава от книга
 Библиография, Балканска война.
 Издадено
  11333
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/