Ангел Джонев, Отиваха юнаците, отиваха. Петдесет и трети пехотен резервен полк през Първата световна война (1915-1918), Кюстендил-Добрич, 2016, Епохи, 2, В. Търново, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", с. 316-318, ISSN, 1310-2141.


Палангурски, Милко (2016) Ангел Джонев, Отиваха юнаците, отиваха. Петдесет и трети пехотен резервен полк през Първата световна война (1915-1918), Кюстендил-Добрич, 2016, Епохи, 2, В. Търново, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", с. 316-318, ISSN, 1310-2141. Епохи, 2016, 2, В. Търново, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", с. 316-318, ISSN, 1310-2141


 Рецензия на книга посветена на Петдесет и трети пехотен полк през първата световна война.
  Рецензия
 Първа световна война, пехотен полк, Добруджа, Македонски фронт.
 Издадено
  11332
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/