Консервативно-либералния сблъсък относно „книжовността“ и „грамотността“ като част от пасивното избирателно право 1879-1900 г.,


Палангурски, Милко (2015) Консервативно-либералния сблъсък относно „книжовността“ и „грамотността“ като част от пасивното избирателно право 1879-1900 г., Conservative Quarterly, 2015, 2, софия,с. 48-68,. ISSN 2637-6981.


 Борбата за допуск до избирателния процес.
  Статия
 Конституция, избирателно право, ограничения.
 Издадено
  11331
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/