Fourth Drinov Readings at Harkov, 2006 (February , 28 - March 1, 2006), Et.,Bal., 2006/2.


Палангурски, Милко (2006) Fourth Drinov Readings at Harkov, 2006 (February , 28 - March 1, 2006), Et.,Bal., 2006/2. София


 Дриновски четения в Харсковския държавен университет
  Отзив
 М. Дринов, Украйна, България, дипломация.
 Издадено
  11329
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/