Научна конференция за възникването и развитие но чехословашката република 1918-1939, Исторически преглед, 1988, 3, 117-119.


Палангурски, Милко (1988) Научна конференция за възникването и развитие но чехословашката република 1918-1939, Исторически преглед, 1988, 3, 117-119. София


 Среща на българо-чехословашката историческа комисия
  Отзив
 България, Чехословакия, дипломация.
 Издадено
  11328
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/