П. Горанов, Извоюване независимостта на България, В.Търново, 1996. Исторически преглед, 1988, 2, 98-101.


Палангурски, Милко (1988) П. Горанов, Извоюване независимостта на България, В.Търново, 1996. Исторически преглед, 1988, 2, 98-101. София


 Рецензия на изследването на П. Горанов за независимостта на България.
  Рецензия
 Независимост, дипломация, икономически проблеми.
 Издадено
  11327
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/