PETROV, L., D. Dimova, P. Eneva (1999) Physical training in lessons of different character


Петров, Людмил (1999) PETROV, L., D. Dimova, P. Eneva (1999) Physical training in lessons of different character Internatiolan Scientific Congress "Sport, Stress, Adaptation", NSA "Vasil Levski", Sofia, p. 260.


 The research of the rate of physical training during physical education lessons
  Статия
 physical training, organization and methods of teaching
 Издадено
  11321
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/