Руско-българската военна конвенция от 1902 г. и създаването на Балканския съюз – неосъзнатите предупреждения, В: Войните 1912-1918. Днешен поглед и интерпретации, В. Търново, 2014, 22-35. ISBN 978-954-92946-9-9.


Палангурски, Милко (2014) Руско-българската военна конвенция от 1902 г. и създаването на Балканския съюз – неосъзнатите предупреждения, В: Войните 1912-1918. Днешен поглед и интерпретации, В. Търново, 2014, 22-35. ISBN 978-954-92946-9-9. В. Търново


 Дипломатическите влияния и предупреждения на тайната дипломация.
  Статия
 Военна конвенция, стратегически връзки, съюз.
 Издадено
  11309
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/