Демокрация и политически популизъм


Стоянова-Енчева, Олга (2017) Демокрация и политически популизъм Политики на развитие в България и на Балканите/ Development Policies in Bulgaria and on the Balkans, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, стр. 164-176, ISBN: 978-619-208-139-3, COBISS.BG-ID: 1289815268


 The present study aims at analyzing the relationship between democracy and political populism. Modern democracy is accompanied by political populism and cannot be considered in full without entirely determining "political populism" as it takes important place in the real modern democracy.
  Статия
 демокрация, популизъм, политологични изследвания
 Издадено
  11293
 Олга Стоянова-Енчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/