Религия и политика в Близкия Изток и Северна Африка


Стоянова-Енчева, Олга (2017) Религия и политика в Близкия Изток и Северна Африка Сборник доклади от Майски четения „Дни на науката 2016“, Фабер, 2017, стр. 41 - 49, ISSN: 1314-2283, COBISS.BG-ID: 1232486884


 Когато разглеждаме региона на Близкия Изток и Северна Африка (БИСА), няма как да не обърнем внимание на двете категории понятия, които най-често асоциираме с името на региона, а именно – „религията“ и „политиката“. В ежедневния живот на обикновените хора, както и на техните управници и политици, двете класификации вървят ръка за ръка, заедно. Нарастващият интерес към тематиката е свързан с някои публични скандали, често привеждани като доказателство за проблематичността на отношенията между последователите на религията на исляма и светските западни общества.
  Статия
 религия, политика, Близкия Изток, северна Африка, ислям, държава, отношения


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  11292
 Олга Стоянова-Енчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/