Арабската пролет и Кралство Монако


Стоянова-Енчева, Олга (2015) Арабската пролет и Кралство Монако Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски“, стр. 407 - 413, ISSN: 2367-7481, COBISS.BG-ID: 1277204964


 Арабският регион традиционно е арена на динамични и бързи политически процеси. По своята същност Арабската пролет представлява серия от протести, размирици и бунтове срещу управлявали или все още управляващи правителства в Тунис, Алжир, Египет, Либия, Йемен, Бахрейн, Сирия, Мароко, Йордания и Саудитска Арабия в началото на 2011 г. Техните цели, относителен успех и последици все още се обсъждат в арабските страни, сред чуждестранните наблюдатели и между световните сили в стремеж да извлекат полза от променящата се карта на Близкия изток и Северна Африка.
  Статия
 Арабска пролет, Мароко, монархия, конситуционни реформи


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  11291
 Олга Стоянова-Енчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/