Жената в Арабската пролет


Стоянова-Енчева, Олга (2015) Жената в Арабската пролет Международен журнал „Перспективи“, бр. 1 (5) / 2015, София, стр. 119 – 127, ISSN: 2367-7708, COBISS.BG-ID: 1270425060


 Участието на „жената” в Арабската пролет е сложен и актуален процес. Той може да се разглежда като многоаспектен и променлив. Целта на настоящето изложение е да разкрие същността на проблема за участието на жената в Арабската пролет и да анализира влиянието й в протичащите процеси и последиците, произтичащи от тях.
  Статия
 жена, Арабска пролет, политика, права на жените, Арабски държави, Тунис, Египет, Либия, Йемен, ислям, религия, социални мрежи, технологии, власт, правителство


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  11290
 Олга Стоянова-Енчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/