"Теория и... практика" /Киприана Беливанова/ - един съвременен поглед към прозренията на 60-те години


Булева-Петрова, Марияна (2003) "Теория и... практика" /Киприана Беливанова/ - един съвременен поглед към прозренията на 60-те години Музикално-научен алманах "Киприана Беливанова" Год.1, с. 84-92


 Статията представя една ярка изяви на българската публицистика в един от преломните моменти в развитието на националната ни култура и нейното осмисляне през ХХ век
  Статия
 Киприана Беливанова
 Издадено
  1129
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/