Арабската пролет в Либия


Стоянова-Енчева, Олга (2014) Арабската пролет в Либия Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 3-4 юли 2014 година, том 8, Национален военен университет „Васил Левски“, Велико Търново, 2014, стр. 24 - 35, ISSN: 1314-1937, COBISS.BG-ID: 1237830884


 Протичащите събития от Арабската пролет в Либия са сложни и актуални процеси. Те може да се разглеждат като многоаспектни и променливи. Целта на настоящето изложение е да разкрие същността на проблема за Арабската пролет в Либия и да анализира влиянието й в действащите процеси и предпоставките и последиците, произтичащи от тях.
  Статия
 Арабска пролет, Либия, революция, гражданска война, Северна Африка, диктатор, протести, демокрация


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  11289
 Олга Стоянова-Енчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/