Петров, Л. (1994) "Изследване сензитивните периоди в развитието на физическата дееспособност при подрастващи спортисти"


Петров, Людмил (1994) Петров, Л. (1994) "Изследване сензитивните периоди в развитието на физическата дееспособност при подрастващи спортисти" Сборник научни изследвания "Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание", УИ "Св.св. Кирил и Методий", В. Търново, с. 109.


 Проучват се сензитивните периоди във физическото развитие и дееспособност при подрастващи спортисти, практикуващи баскетбол, футбол и свободна борба в условията на спортно училище на възраст 12-18 години
  Статия
 физическа дееспособност, сензитивни периоди, подрастващи спортисти
 Издадено
  11288
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/