Петров, Л. Ретроспективен анализ на научните изследвания по баскетбол в периодичния печат на България. Сборник научни изследвания "Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание", УИ "Св.св. Кирил и Методий", В. Търново, 1994, с. 106-109


Петров, Людмил (1994) Петров, Л. Ретроспективен анализ на научните изследвания по баскетбол в периодичния печат на България. Сборник научни изследвания "Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание", УИ "Св.св. Кирил и Методий", В. Търново, 1994, с. 106-109 Сборник научни изследвания "Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание", УИ "Св.св. Кирил и Методий", В. Търново, 1994, с. 106-109


 Проучването на публикациите на научните изследвания, свързани със спорта баскетбол обхващат периода 1952 - 1994 година.
  Статия
 баскетбол, периодика, научни изследвания


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11287
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/