Стопанска история на България, В. Търново, Ровита, 2011 г. в съавт. с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Пл. Павлов, Ив. Русев, Ал. Костов, с. 105-160. ISBN 954-9541-04-5.


Палангурски, Милко (2011) Стопанска история на България, В. Търново, Ровита, 2011 г. в съавт. с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Пл. Павлов, Ив. Русев, Ал. Костов, с. 105-160. ISBN 954-9541-04-5. В. Търново


 Стопанското развитие на страната след 1879 - 1944 г.
  Част от книга / Глава от книга
  Протекционизъм, търговия, индустриализация, банки.
 Издадено
  11286
 Милко Палангурски

1. Марчева, Илияна, Политиката за стопанска модернизация в България по време на Студената война, С., Летера, 2016, ISBN 978-619-179-064-7, с. 32

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/