Кратка стопанска история на България, В.Търново, 1996, FABER, в съавт. с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Пл. Павлов, П. Петков, Л. Дончева, с.127-184. ISBN 954-9541-04-5.


Палангурски, Милко (1996) Кратка стопанска история на България, В.Търново, 1996, FABER, в съавт. с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Пл. Павлов, П. Петков, Л. Дончева, с.127-184. ISBN 954-9541-04-5. В. Търново


 Развитие на икономическия сектор в България след 1879 до 1944 г.
  Учебник / Учебно помагало
 Модернизация, стопанска активност, закони, ръст, банки, търговия.
 Издадено
  11285
 Милко Палангурски

1. Александров, Емил, Дипломацията срещу свободата. България и Великобритания 1909-1915, В. Търново,2017, Фабер, ISBN 978-619-00-0731-9, с. 508

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/