За състава на Учредителното народно събрание, В: Сборник 135 години от приемането на Търновската конституция, С., Сиби, 2014, с. 97-126. ISBN 978-954-730-887-0.


Палангурски, Милко (2014) За състава на Учредителното народно събрание, В: Сборник 135 години от приемането на Търновската конституция, С., Сиби, 2014, с. 97-126. ISBN 978-954-730-887-0. София


 Уточняване на броя на народните представители в Учредителното народно събрание.
  Статия
 Учредително събрание, депутати, подписали конституцията.
 Издадено
  11284
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/