Отечественная война 1812 г. в болгарских учебниках истории /ХIХ-первая половина ХХ вв./.


Палангурски, Милко (2012) Отечественная война 1812 г. в болгарских учебниках истории /ХIХ-первая половина ХХ вв./. Международная научно-практическая конференция „Вклад Башкирия в победу России в Отечественнойвойне 1812 года“, Уфа, 8-10 юни 2012 года. БашГУ, с. 203-208. ISBN 978-5-7477-2986-5.


 Включването на уроците за войната от 1812 г. в българските учебници става чрез преводите на руските гимназиални учебници и представянето на тези събития преживява упорита последователност през последните 150 години.
  Статия
 Война, учебници, император Александър I, Наполеон.
 Издадено
  11283
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/