Россия и болгарские попытки достижения национального суверенитета /1898-1903 гг./.


Палангурски, Милко (2012) Россия и болгарские попытки достижения национального суверенитета /1898-1903 гг./. Modern Нistori, Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах запада и востока, Выпуск ХV, Уфа, БашГУ, 2012, 42-61. ISBN 978-5-7477-2957-5.


 Контролът на руската дипломация върху българските опити за пълен национален суверенитет.
  Статия
 Суверенитет, дипломация, Русия, Берлински договор.
 Издадено
  11282
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/