Пасивното избирателно право на религиозните служители в България – част от секуларизационния процес (1879-1911), В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново, 2013, Фабер, 291-300. ISBN 978-954-400-982-3.


Палангурски, Милко (2013) Пасивното избирателно право на религиозните служители в България – част от секуларизационния процес (1879-1911), В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново, 2013, Фабер, 291-300. ISBN 978-954-400-982-3. В. Търново


 Отстраняването на българското духовенство от избирателния процес.
  Статия
 Висше духовенство, свещеници, избори.
 Издадено
  11281
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/