Поемането на изпълнителната власт – конституционен или личен режим. В: 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 133-141. ISBN 978-954-524-720-0.


Палангурски, Милко (2009) Поемането на изпълнителната власт – конституционен или личен режим. В: 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 133-141. ISBN 978-954-524-720-0. В. Търново


 Начинът по който се поема изпълнителната власт в режима на Търновската конституция.
  Статия
 Княз, цар, министерски съвет, министри, парламентарна отговорност.
 Издадено
  11278
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/