Сформиране и същност на ръководството на избирателния процес (1879-1911 г.). В: Историк със съдбата на творец и преподавател, Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Л. Спасов, т. І. 2009, с. 202-215. Фабер, В. Търново. ISBN 978-954-400-115-5.


Палангурски, Милко (2009) Сформиране и същност на ръководството на избирателния процес (1879-1911 г.). В: Историк със съдбата на творец и преподавател, Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Л. Спасов, т. І. 2009, с. 202-215. Фабер, В. Търново. ISBN 978-954-400-115-5. В. Търново


 Начин на оформяне на избирателната администрация и нейните правомощия.
  Студия
 Бюро, избори, законов контрол.
 Издадено
  11277
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/