Размисли относно вътрешната хармония на Търновската конституция. В: Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. т. ХІ. С., „Златен змей“, 2009, с. 46-50. ISSN 1311-1337


Палангурски, Милко (2009) Размисли относно вътрешната хармония на Търновската конституция. В: Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. т. ХІ. С., „Златен змей“, 2009, с. 46-50. ISSN 1311-1337 София


 Структурни проблеми и вътрешни връзки в конституционния текст.
  Статия
 Конститутиция, Права на човека, Институции.
 Издадено
  11276
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/