Как учредителите “дописаха” Търновската конституция. В: Учредителното събрание и българските конституции, С., Издание на Народното събрание на Република България. 2009, с. 43-58. ISBN 978-954-22-0622-4.


Палангурски, Милко (2009) Как учредителите “дописаха” Търновската конституция. В: Учредителното събрание и българските конституции, С., Издание на Народното събрание на Република България. 2009, с. 43-58. ISBN 978-954-22-0622-4. София


 Създаването на първия избирателен закон в страната, който е и първия законодателен акт на българска институция.
  Статия
 Закон, избори, правила.
 Издадено
  11275
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/