Ръководство на избирателния процес в България (1879-1911 г.). В: Modern histori: Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока, Историческая болгаристика в республике Башкортостан, Выпуск ХІІІ, Уфа, 2009, БашГУ.с. 25-39. ISBN 978-5-7477-2226-2.


Палангурски, Милко (2009) Ръководство на избирателния процес в България (1879-1911 г.). В: Modern histori: Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока, Историческая болгаристика в республике Башкортостан, Выпуск ХІІІ, Уфа, 2009, БашГУ.с. 25-39. ISBN 978-5-7477-2226-2. Уфа


 Формиране а избирателната администрация и начин на управление на избирателния процес.
  Статия
 Изборно бюро, председател, секретар, закон.
 Издадено
  11274
 Милко Палангурски

1. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.578.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/