Активност и география на вота, парламентарен обем и професионално социален състав на VІІІ и ІХ ОНС.


Палангурски, Милко (2009) Активност и география на вота, парламентарен обем и професионално социален състав на VІІІ и ІХ ОНС. България, Българите и Европа – мит, история, съвремие, 2009, т. ІІІ, с. 299- 311. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Print ISBN 978-954-524-713-2.


 Избори за парламент по време на управлението на Народната партия. Резултати и структуриране на Народното събрание.
  Статия
 Избори, депутати, касиране, утвърждаване на депутати, социален състав.
 Издадено
  11272
 Милко Палангурски

2. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.578.

1. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.598.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/