17. Организационна структура на Либералната (радославистка) партия. 1886-1912 г. В: Трудове на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, УИ “Св. св. Кирил и Методий”1989, т.27, кн.3, с. 147-172. ISSN C619-3013. - 0861-7945


Палангурски, Милко (1989) 17. Организационна структура на Либералната (радославистка) партия. 1886-1912 г. В: Трудове на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, УИ “Св. св. Кирил и Методий”1989, т.27, кн.3, с. 147-172. ISSN C619-3013. - 0861-7945 В. Търново


 Развитие на вътрешната организационна структура на партията на либералите радослависти.
  Статия
 Конгрес, Централно бюро, местни бюра, устав, членове.
 Издадено
  11270
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/