Хармонични явления в Сонатата за две пиана и ударни инструменти на Барток


Булева-Петрова, Марияна (2002) Хармонични явления в Сонатата за две пиана и ударни инструменти на Барток Сб. Музикални предизвикателства от началото на ХХ век. С., с. 21-32


 На базата на сравнителен анализ между Сонатат за две пиана и ударни и нейната версия като Концерт за две пиана и ударни се проследява хармоничния смисъл на определени музикални явления и възможността за тяхното тълкуване чрез новия жанров прочит на самия композитор
  Статия
 тритонусова ос, вертикал и хоризонтал,
 Издадено
  1127
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/