Български енциклопедичен речник (1999-2000). В. Търново, изд. “Gaberoff”, 1999, 1328 стр. (в колектив с И. Антонова, Ив. Габеров, Ал. Грозев, Т. Спространов, Е. Розов).


Павлов, Пламен (1999) Български енциклопедичен речник (1999-2000). В. Търново, изд. “Gaberoff”, 1999, 1328 стр. (в колектив с И. Антонова, Ив. Габеров, Ал. Грозев, Т. Спространов, Е. Розов). В. Търново


 Статии на Пл. Павлов на тема история, българи в чужбина, периодични издания, литература, личности.
  Книга
 
 Издадено
  11269
 Пламен Павлов

1. Чолов, П. Български историци (Библиографско-биографичен справочник). София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2010, с. 234.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/