История на България (VІІ в. – 1947 г.). В. Търново, изд. “Слово”, 1998, 368 стр. (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски).


Павлов, Пламен (1998) История на България (VІІ в. – 1947 г.). В. Търново, изд. “Слово”, 1998, 368 стр. (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски). В. Търново


 История на България за зрелостници и кандидат-студенти.
  Учебник / Учебно помагало
 история на България
 Издадено
  11267
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/