Кратка история на българския народ /CD/. София, 2006 (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски)


Павлов, Пламен (2006) Кратка история на българския народ /CD/. София, 2006 (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски) София


 Издание на "Кратка история...", осъществено от в. "24 часа", публикувано на 17 април 2006 като приложение към вестника.
  Учебник / Учебно помагало
 история на България
 Издадено
  11262
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/