Испанската музикална култура - историко-теоретични ракурси


Булева-Петрова, Марияна (2002) Испанската музикална култура - историко-теоретични ракурси Сб. "Испания в музиката", ВТ, с. 14-20


 Въз основа на примери от историята на Испанската музикална култура се поставя принципно проблема за необходимостта да се следи музикалното развитие на всички европейски центрове, когато се търсят подстъпите към нови музикални стилове и типове музикално мислене в историята на Европейския континент.
  Доклад
 музиката в Испания, Испания в музиката, полифонично, хомофонно тонално мислене
 Издадено
  1126
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/