Двама българи - митрополити на Молдова през XV в.– сп. Български хоризонти /изд. на Научното д-во на българистите в Молдова/, 2003, бр. 4, 2-4


Павлов, Пламен (2003) Двама българи - митрополити на Молдова през XV в.– сп. Български хоризонти /изд. на Научното д-во на българистите в Молдова/, 2003, бр. 4, 2-4 Кишинев


 За митрополитите българи Дамян и Теоктист и българо-молдавските духовни и културни връзки.
  Статия
 Молдова, българско влияние, Дамян, Теоктист, св. Петка Търновска
 Издадено
  11256
 Пламен Павлов

1. Станчев, М. Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ, том 2. Биографическая энциклопедия. Харьков, 2015, с. 558, 572.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/