Българите в османската правна система (втората половина на ХV –ХVI в.) // България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от международната научна конференция в памет на доц. Христо Коларов. ’30-31 октомври 1998 г. Ред. Й. Андреев, Кр. Мутафова, М. Младенов. Велико Търново : УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, с. 261–281.


Мутафова, Красимира (2001) Българите в османската правна система (втората половина на ХV –ХVI в.) // България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от международната научна конференция в памет на доц. Христо Коларов. ’30-31 октомври 1998 г. Ред. Й. Андреев, Кр. Мутафова, М. Младенов. Велико Търново : УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, с. 261–281. Велико Търново


 
  Статия
 османската правна система, шариат, канун, кануннаме, фетви, български земи, българи


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  11251
 Красимира Мутафова

1. Неделчева, Невена. Селищна мрежа, демографска характеристика и култов живот в Герлово и Тозлука през XV – XVIII век. В. Търново: Фабер, 2017, с. 295, ISSN: 2534-8418.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/