Хуморът на Веселин Стоянов през призмата на неговото хармонично мислене


Булева-Петрова, Марияна (2002) Хуморът на Веселин Стоянов през призмата на неговото хармонично мислене Сб. Веселин Стоянов и неговото време" Русе, с. 43-58


 Представя музикално-езиковите, жанрови и драматургични аспекти на комичното в музикалнататворба на В. Стоянов. Третира принципно въпроса за хумора в музиката.
  Доклад
 хармонично мислене, хумор в музиката, гротеска в музиката, жанрова антитеза
 Издадено
  1125
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/