Конфесионални отношения в Търново след османското завоевание. – В: Дни на науката’99. Великотърновски клон на Съюза на учените в България. 19–34.


Мутафова, Красимира (1999) Конфесионални отношения в Търново след османското завоевание. – В: Дни на науката’99. Великотърновски клон на Съюза на учените в България. 19–34. Велико Търново


 
  Статия
 Търново, османско владичество, конфесии, конфесионални отношения, ислямизация
 Издадено
  11249
 Красимира Мутафова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/