Избирателното законодателство в княжество България (1879-1886 г.). В: Дриновський збiрник, т. ІІ, Харкiв – Софiя, АИ „Марин Дринов“, 2008, с. 167-178. ISBN 978-954-322-224-7.


Палангурски, Милко (2008) Избирателното законодателство в княжество България (1879-1886 г.). В: Дриновський збiрник, т. ІІ, Харкiв – Софiя, АИ „Марин Дринов“, 2008, с. 167-178. ISBN 978-954-322-224-7. Харкiв – Софiя


 Развитие и параметри на изборните закони в първите следосвобожденски години-
  Статия
 Избирателни закони, парламентарни дебати, парламентарни избори, .
 Издадено
  11247
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/