„Книжовността“ и „грамотността“ като част от пасивното избирателно право в българското законодателство. .


Палангурски, Милко (2008) „Книжовността“ и „грамотността“ като част от пасивното избирателно право в българското законодателство. . Балканите – език, история, култура, 2008, т. I, с. 168-175. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Print ISBN 978-954-524-636-4


 Ограничения и проблеми в избирателното право на българските народни представители.
  Статия
 Депутати, избори, грамотност, книжовност, касиране.
 Издадено
  11245
 Милко Палангурски

5. Тодоров, Тодор Стаматов, Никола Мушанов - живот и обществена дейност, В. търново, "ИВИС", ISBN - 978-619-205-094-8, с. 73.

3. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.364.

4. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.579.

1. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.311.

2. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.598.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/