Подготовка и провеждане на изборите за V ОНС през 1887 г. В: Европа между средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 370-387. ISBN 978-954-524-675-3.


Палангурски, Милко (2009) Подготовка и провеждане на изборите за V ОНС през 1887 г. В: Европа между средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 370-387. ISBN 978-954-524-675-3. В. Търново


 Избирателният процес при сформиране на първото след Съединението българско народно събрание.
  Статия
 Избори, парламент, партии, персонален състав.
 Издадено
  11244
 Милко Палангурски

2. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.578.

1. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.598.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/