Заплащането на депутатския корпус в България (1879-1911 г.).


Палангурски, Милко (2006) Заплащането на депутатския корпус в България (1879-1911 г.). Епохи, 2006, 1-2, с. 115-134, Print ISSN 1310 – 2141.


 Развитие на системата за финансиране дейността на българските народни представители-
  Студия
 Депутати, закони, възнаграждение
 Издадено
  11243
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/