Разцеплението на Либералната (радославистка) партия, ноември 1900 - юни 1904 г. В: Трудове на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1992, т. 30, кн.3, с. 79-125. ISSN 0204 – 6369.


Палангурски, Милко (1992) Разцеплението на Либералната (радославистка) партия, ноември 1900 - юни 1904 г. В: Трудове на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1992, т. 30, кн.3, с. 79-125. ISSN 0204 – 6369. В. Търново


 Вътрешнополитическата криза в Либералната партия довела до окончателно сфолмиране на две политически партии.
  Студия
 Устав, конгрес, идеологически различия.




 Издадено
  11242
 Милко Палангурски

1. Кацарова, Румяна. Димитър Тончев. Общественик, политик, партиен лидер, Пловдив, 2011, ISBN: 978-954-91740-7-6.с.125

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/