България в балканската политика на Русия (1899-1903 г.). В. Търново; ІІ-ро изд. УИ“Св. св. Кирил и Методий”, 2005.366 с. ISBN 954-524-447-Х


Палангурски, Милко (2005) България в балканската политика на Русия (1899-1903 г.). В. Търново; ІІ-ро изд. УИ“Св. св. Кирил и Методий”, 2005.366 с. ISBN 954-524-447-Х В. Търново; ІІ-ро изд. УИ“Св. св. Кирил и Методий”, 2005.366 с. ISBN 954-524-447-Х. COBISS.BG-ID 1043344356


 Дипломатически, политически, военни и страгечески връзки и отношения между България и Русия.
  Монография
 Военна конвенция, заем, стратегически връзки, обучение на военни.
 Издадено
  11241
 Милко Палангурски

7. Тодоров, Тодор Стаматов, Никола Мушанов - живот и обществена дейност, В. търново, "ИВИС", ISBN - 978-619-205-094-8, с. 79, 89.

6. Кети Мирчева, Първото национално честване на Априлското въстание - между политическите употреби и локалните пристрастия, В: Град и Памет. априлското въстание 1876 г. през призмата на паметта, Регионален исторически музей Пазадржин, 2017, изд. Фабер, ISBN-978-619-90021-7-9, с. 183, 185.

4. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.410,412,418,458,483,598,598.

5. Живков, Светослав. Прогресивнолибералната партия в България: С Русия политика не правим! 1899-1920, С., УИ "Св. Климент Охридски", 2014, ISBN 978-954-07-3733-1,с.90, 149, 150,175,176,177,185, 192, 202,204,205,206,209,211..

3. Kasirin, Vasili. Circumstanţele pregătirii Convenţiei militare ruso-bulgare, din 1902, în contextul planificării strategice a Rusiei, р. 340-370: In memoria Florin Constantiniu. Smerenie. Pasiune. Credință, București 2013, ISBN: 978-973-45-0669-9, p, 343.

2. Симеонов, Симеон. Европа и българската перспектива в новото време, Велико Търново, 2012, УИ“Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-833-7, с.122.

1. Спиридонов, Валентин. България между васалитет и независимост: Берлинският договор и усилията на Княжество България за суверенно третиране (1878-1908г.). - Епохи, год. ХV, 2007, кн.3-4, с. 15, 19.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/