Първият държавен съд. Епохи, УИ “Св. св. Кирил и Методий” 1993, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий” кн. 3-4, с. 38-50. ISSN 1310 – 2141.


Палангурски, Милко (1993) Първият държавен съд. Епохи, УИ “Св. св. Кирил и Методий” 1993, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий” кн. 3-4, с. 38-50. ISSN 1310 – 2141. В. Търново


 Свикване и резултати от Първия държавен съд за съдене на министрите по обвинение в нарушение на конституцията.
  Статия
 съд, министри, конституционни процедури, присъда.
 Издадено
  11237
 Милко Палангурски

8. Костов, Евгени,Институтът на министерската наказателна отговорност в България. Вторият държавен съд (1910-1914) - стопански законарушения. В: Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, т. III, Институциите и българското стопанско развитие през вековете, Варна, 2018, с. 131, ISSN, 2534-9244

6. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.579.

7. Костов, Евгени, Вторият Държавен съд (1910-1914) за строителни "закононарушения", извършени в софийска община, Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, Том I, Градското стопанство в българските земи през вековете, Варна, 2016, ISSN 2534-9244, с. 222.

5. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.598.

3. Кацарова, Румяна. Димитър Тончев. Общественик, политик, партиен лидер, Пловдив, 2011, ISBN: 978-954-91740-7-6.с.121

4. Кацарова, Румяна. Димитър Тончев. Общественик, политик, партиен лидер, Пловдив, 2011, ISBN: 978-954-91740-7-6.с.15

2. Гешева, Йорданка. Министерската отговорност. Парламентарните анкетни комисии по министерската отговорност 1884-1923, С.,ИВРАЙ, 2003 ISBN: 954-91210-5-4,с.289.

1. Галунов, Тодор. Втората национална катастрофа, Процесът, Виновниците, В. Търново, Абагар, 1998. ISBN 954-427-267-4, с. 16

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/