За някои аспекти на ислямизационния процес, отразени в дамаскините през ХVIII в. – В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV–ХVIII в.В. Търново, с. 408–415.


Мутафова, Красимира (1992) За някои аспекти на ислямизационния процес, отразени в дамаскините през ХVIII в. – В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV–ХVIII в.В. Търново, с. 408–415. Велико Търново


 
  Статия
 ислямизационен процес, Османска империя, османско владичество, дамаскини, дамаскинари, Агапий Критски, Йосиф Брадати, Тодор Врачански
 Издадено
  11232
 Красимира Мутафова

1. Първева, Стефка. Земята и хората през ХVІІ – първите десетилетия на ХVІІІ век. Овладяване и организация на аграрното и социалното пространство в Централните и Южните Балкани под османска власт. София, 2011, с. 289.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/