Россия во внешнеполитических концепциях либеральной (радослависткой) партии Болгарии (1886-1915), В: Проблеми словянознанства, 42, Львiв, „Свiт“,1990, с. 107-109. ISSN 0203-9494.


Палангурски, Милко (1990) Россия во внешнеполитических концепциях либеральной (радослависткой) партии Болгарии (1886-1915), В: Проблеми словянознанства, 42, Львiв, „Свiт“,1990, с. 107-109. ISSN 0203-9494. Львiв,


 Отношението на Либералната партия с водач д-р В. Радославов към руската империя и нейната политика.
  Статия
 Либерална партия, външна политика, Русия, България
 Издадено
  11230
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/