Добри Христов за хармонията


Булева-Петрова, Марияна (2000) Добри Христов за хармонията Сб. "Добри Христов - 125 години от рождението" Варна, 42-51


 Представя възгледите на Добри Христов за ладовото съдържание на българската народна песен и възможностите за нейното хармонично осмисляне
  Доклад
 технически строеж, трето измерение на музиката, хармония, преобразувана функционалност
 Издадено
  1123
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/